VỀ VIỆC PHÁI CỬ TÌNH NGUYỆN VIÊN PHIÊN DỊCH( LĨNH VỰC CỘNG ĐỒNG- Y TẾ) TRONG "THỜI" CORONA

 

日本語の記事はこちら

BÊN ĐỀ NGHỊ THÔNG DỊCH CẦN GỬI THÊM "PHIẾU THĂM DÒ"

Chúng tôi sẽ quyết định phái cử thông dịch hay không, tùy theo nội dung khai báo trong "Phiếu thăm dò (Kikitori hyou) và tình hình lây lan của dịch bệnh.

Tùy tình hình lây lan của Covid-19 mà dịch vụ phái cử này có thể lại bị tạm ngưng phục vụ.

  • Bên cạnh Đơn đề nghị phái cử biên dịch Đường link dẫn đến Đơn đề nghị phái cử phiên dịch ) như mọi khi, cần khai báo thêm về tình hình sức khỏe bằng việc trả lời các câu hỏi trong “Phiếu thăm dò” bên dưới.  Hãy gửi cho chúng tôi cả hai file này bằng mail hay fax. Khi liên hệ qua điện thoại, chúng tôi cũng sẽ hỏi thăm thêm.
  • Chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung trả lời của “Phiếu thăm dò” mà quyết dịnh việc phái cử.Vì thế hãy sớm gửi “Phiếu thăm dò” cho chúng tôi, ít nhất cũng là 3 ngày trước ngày cần phái cử phiên dịch.Nếu vướng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì ít nhất là 5 ngày trước, nếu vướng vào chủ nhật thì ít nhất là 4 ngày trước đó.

Phiếu thăm dò (Dành cho cá nhân)→   word

●CÁC MỤC LƯU Ý KHI PHÁI CỬ TÌNH NGUYỆN VIÊN PHIÊN DỊCH THEO CHUYÊN MÔN TRONG DÒNG XOÁY CORONA →  PDF

※Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ phái cử tình nguyện viên phiên dịch cho các bên yêu cầu, các cá nhân liên quan đang có biểu hiện ho, sốt.Thay vào đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh bằng hình thức phiên dịch qua điện thoại.
※Trong vòng 2 tuần trước ngày cần phái cử phiên dịch, nếu đã đi sang các tỉnh khác, hoặc có dự kiến sang tỉnh khác thì tùy theo tình hình nhiễm bệnh lây lan trong nước mà có khả năng chúng tôi sẽ từ chối không bố trí phiên dịch.Thay vào đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh bằng hình thức phiên dịch qua điện thoại.
 ※Chi phí gọi điện thoại trong quá trình phiên dịch qua điện thoại sẽ do bên yêu cầu gánh chịu.

※Đối với các đoàn thể như cơ quan bảo vệ sức khỏe, cơ quan y tế, cơ quan nhà nước hay các tổ chức giáo dục khi có nhu cầu muốn phái cử phiên dịch, vui lòng kiểm tra trước xem đối tượng là người nước ngoài đó có đồng ý cho phiên dịch viên vào cùng không, đồng thời làm trung gian để cá nhân nước ngoài đó điền vào “Phiếu thăm dò (dành cho cá nhân)”.

上へ戻る