สำหรับชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทตโตริ เชิญท่านเขียนขอรับคำปรึกษาได้เป็นภาษาไทย แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาหลายภาษา

【ข้อควรรู้ 】 กรุณาทำความเข้าใจในรายละเอียดด้านล่างนี้ ก่อนใช้บริการ

  • การตอบกลับจะมีความช้าเร็วแตกต่างกันบ้าง (ใช้เวลาโดยประมาณ 1 สัปดาห์) แต่ไม่สามารถตอบกลับทันทีในเรื่องกะทันหันเร่งด่วน หากมีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังนี้ คดี หรืออุบัติเหตุ เรียกตำรวจ โทรหมายเลข 110 ไฟไหม้ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกหน่วยดับเพลิง โทรหมายเลข 119
  • สำหรับ「แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา หลายภาษา 」นี้ จัดทำขึ้นสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในจังหวัดทตโตริ หรือชาวต่างชาติที่เรียนหรือทำงานในจังหวัดทตโตริ
  • ท่านสามารถเขียนคำปรึกษาได้ด้วยภาษาไทย และท่านจะได้รับคำแนะนำตอบกลับเป็นข้อความภาษาไทย
  • เกี่ยวกับการแปลคำปรึกษา ดำเนินการโดย มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดทตโตริ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเครือข่ายหลากหลายวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ เป็นต้น
  • ท่านจะได้รับคำแนะนำตอบกลับผ่านทางอีเมล กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
  • หลังจากการส่งข้อมูล ผ่านทางแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาแล้ว จะมีอีเมลแจ้งยืนยันข้อมูล ส่งถึงท่าน กรุณาตรวจสอบว่าอีเมลยืนยันข้อมูลนั้น ได้ไปอยู่ในส่วนของสแปมเมลหรือไม่ หากในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณากรอกคำปรึกษาในแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
  • ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกดูแลเป็นอย่างดี และใช้เพื่อการตอบกลับคำขอปรึกษาเพียงเท่านั้น
  • ส่วนหนึ่งของเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ จะมีบางส่วนของเนื้อหาที่จะนำมาอยู่ในหัวข้อของ「คำถามที่พบบ่อย」 ในเว็บไซต์นี้ โดยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

【ตัวอย่างคำขอปรึกษา】 คำถามที่พบบ่อย

เกิดที่ประเทศ○○( ระบุประเทศ) เพศหญิง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ได้แต่งงานกับคนญี่ปุ่น (แต่งงานใหม่) แล้วย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่น อยากพาลูกที่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศของตัวเอง (ลูกที่เกิดกับสามีคนเก่าที่ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่น) มาใช้ชีวิตด้วยกันที่ญี่ปุ่น ลูกจะสามารถมาเข้าเรียนในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นได้หรือไม่ ตอนนี้ลูกเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 15 ปี

FAQ

「แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา หลายภาษา 」

ในส่วนที่มีเครื่องหมาย ※ หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ชื่ออีเมล (メールアドレス)
หมายเลขโทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ/ สมาร์ทโฟน) (TEL(携帯電話/スマートフォン))
ชื่อของท่าน (กรอกเป็นภาษาไทย) หรือ นามสมมุติ (氏名(あなたの言語で記入)または通称(ニックネーム))
ที่อยู่ ที่ทำงาน หรือ ที่เรียน (【住所または通勤・通学しているところ】)
อื่น ๆ: (その他:)
【ประเภทสถานภาพการพำนัก】 (【在留資格】)(กรุณาเลือกตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (在留カード-ไซริวคาโดะ) ในบรรทัดที่สี่ที่มีข้อความว่า 「在留資格 STATUS」 )
อื่น ๆ: (その他:)
【หัวข้อปรึกษา】 (相談の分野)
อื่น ๆ: (その他:)
【รายละเอียดคำขอปรึกษา】 (相談の内容)
上へ戻る