Thông tin an toàn cho cuộc sống

Thông tin sinh hoạt đa ngôn ngử (Hướng dẩn sinh hoạt)(Sản xuất)Có thể đọc được nhiều ngôn ngử về vấn đề cần thiết trong sinh hoạt đời sống của Nhật.(Chẳng hạn làm nhiều thủ tục khác nhau như,tình trạng cư trú,bị bệnh, bị chấn thương,trường học,bằng lái xe,quy luật sinh hoạt)
http://www.clair.or.jp/tagengo/

上へ戻る